`

1225 Online users

Khương Công Phụ (733 - 805)

Date 22 - 12 - 2015

Khương Công Phụ người làng Cổ Hiểm, phường Sơn Ôi, Ái Châu. Dưới thời Đường Đức Tông (780-805), Khương Công Phụ thi đậu trạng nguyên, đạt học vị Tiến sĩ và là vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta.

Khương Công Phụ (nguồn: internet)

Theo chính sử cũng như gia phả nhà họ Khương ở xã Định Thành cho biết, Khương Công Phụ người làng Cổ Hiểm, phường Sơn Ôi, Ái Châu; nay là làng Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định (Thanh Hoá). Ông là cháu nội Khương Thần Dực người làm thứ sử Thư Châu (Trung Quốc). Từ nhỏ hai anh em họ Khương đều học rất giỏi nên được sang kinh đô Trường An tu nghiệp. Dưới thời Đường Đức Tông (780-805), Khương Công Phụ thi đậu trạng nguyên, đạt học vị Tiến sĩ và là vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta.

Với vốn học rộng, kiến thức uyên thâm, Tiến sỹ Khương Công Phụ đã khiến cho vua Đường phải khâm phục và giao cho ông nhiều chức vụ. Khương Công Phụ làm Gián thị đại phu, Đồng trung thư môn hạ Bình chương sự, Tể tướng. Là tướng giỏi, tính tình thẳng thắn cương trực, sau cũng vì can gián làm vua không vừa ý lại bị giáng chức làm Tả thứ tử, rồi lại bị truất cho đi làm biệt giá ở Tuyền Châu (Phúc Kiến). Sau này Đường Đức Tông hối hận, vời ông trở lại Trường An và phục lại chức tước cũ nhưng ông nhất mực từ chối. Khi Đường Thuận Tông lên ngôi, cho làm Thứ Sử Cát Châu, chưa đến nơi nhận chức thì ông mất, đó làm năm 805 (Vĩnh Trinh nguyên niên đời Đường Thuận Tông). Hiến Tông truy tặng Lễ bộ Thượng thư.

Là người có chí khí bản lĩnh từ lúc nhỏ lại học giỏi, đỗ cao, làm đến chức Tể tướng trong triều đình nhà Đường nhưng Khương Công Phụ chẳng phải là người ham chức quyền bộc lộc xem đó là cứu cánh cuộc đời mà là người muốn hành đạo, giúp đời. Với trí thông minh, tài năng, đức độ của mình, dẫu lúc thăng quan hay bị giáng chức ông vẫn một lòng chính trực làm tròn phận sự. Làm quan nơi đất khách quê người, song lòng ông vẫn da diết nhớ về quê hương, Tổ quốc với nỗi niềm đau đáu. Tình cảm đó thể hiện rõ ở đóng góp to lớn vào nền văn học viết Việt Nam. Tác phẩm của ông không nhiều, nhưng bài phú “Bạch vân chiếu xuân hải” là tác phẩm văn chương đầu tiên đạt tới trình độ chuẩn mực ngôn ngữ, và tác giả của nó - Tiến sỹ Khương Công Phụ - được đánh giá là người mở đầu nền văn học viết nước ta.

Em ruột ông là Khương Công Phục cùng đỗ một khoa với ông, làm chức Tả bộ lang trung, Lễ bộ Thượng thư nhà Đường. Thế là sau bao nhiêu năm xã cách kẻ Bắc người Nam anh em mới lại gặp nhau trong lễ xướng danh trước thềm rồng làm cả triều đình nhà Đường phải nể phục.

Ngày nay, tại làng Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - nơi Khương Công Phụ sinh ra vẫn còn đền thờ, nhắc nhở cho muôn đời con cháu mai sau luôn nhớ về một biểu tượng của trí thông minh, tài năng, đức độ và inh thần tự cường dân tộc.

Ảnh: Đền thờ Khương Công Phụ, làng Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định

Tổng hợp

Tài liệu tham khảo :  Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử, Danh nhân Thanh Hoá, tập 1, NXB Thanh Hóa, Thanh Hóa, 2005.

Comments
  <

  Latest news

  Lady Triệu (226-248)(29/01/2016 4:09 CH)

  Khương Công Phụ (733 - 805)(22/12/2015 3:00 CH)

  Lê Lợi (1385 - 1433) (01/10/2015 5:40 CH)

  Lê Hoàn (941 - 1005)(27/04/2015 3:08 CH)

  <

  Related news

  Lê Lợi (1385 - 1433) (01/10/2015 5:40 CH)

  Represented Objects