`

683 Online users

Lê Hoàn (941 - 1005)

Date 27 - 04 - 2015

Mùa thu năm 980, đất nước trước họa xâm lược, vua Đinh Toàn còn nhỏ tuổi, chưa đủ uy tín và trí tuệ lãnh đạo cuộc kháng chiến, Thái hậu Dương Vân Nga đã khoác áo long bào cho Lê Hoàn. Sự kiện này đánh đấu một triều đại mới ra đời – triều Tiền Lê với niên hiệu đầu tiên là Thiên Phúc.

Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân

Lê Hoàn sinh vào ngày rằm tháng bảy năm Tân Sửu (941) tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hoàn con trai trưởng của Đinh Bộ Lĩnh). Năm 979, Đinh Tiên Hoàng mất, truyền ngôi cho con mới lên 6 tuổi, triều đình nhà Đinh suy yếu. Lợi dụng tình thế đó của Đại Cồ Việt, từ cuối năm 980 vua Tống đã hạ chiếu xuất binh sang xâm lược nước ta, đồng thời đưa thư sang đe dọa, hòng khuất phục Đại Cồ Việt phải thần phục.

Đất nước trước họa xâm lược, vua Đinh Toàn còn nhỏ tuổi, chưa đủ uy tín và trí tuệ lãnh đạo cuộc kháng chiến. Thái hậu Dương Vân Nga – mẹ của Đinh Toàn đã khoác áo long bào cho Lê Hoàn. Bà đã hy sinh quyền lợi dòng họ để bảo vệ lợi ích quốc gia. Sự kiện trọng đại này diễn ra vào mùa thu năm 980, một triều đại mới ra đời – triều Tiền Lê với niên hiệu đầu tiên là Thiên Phúc.

Thất bại trong âm mưu dụ hàng, cuối năm 980 quân Tống theo hai đường thủy bộ tiến đánh nước ta, chúng tàn phá làng xóm và giết hại rất nhiều dân lành. Hoàng đế Lê Hoàn đã trù liệu kế hoạch toàn diện đón đánh giặc dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông. Quân đội Tiền Lê dưới sự thống lĩnh của Lê Hoàn, trên hướng ngăn chặn quân thủ do Lưu trừng chỉ huy đã tiếp thu kinh nghiệm của Ngô Quyền đánh cho quân Tống thiệt hại nặng nề trên sông Bạch Đằng. Còn trên hướng bộ, quân Lê Hoàn dùng nhiều mưu kế đảy lui được các đợt tấn công của quân Tống, giết chết tướng Hầu Nhân Bảo. Cánh quân do Trần Khâm Tộ chỉ huy cũng bị rượt đánh, nhiều tướng của nhà Tống đưa quân sang xâm lược đã bị quân dân Lê Hoàn bắt sống. Bị tổn hại năng nề, vừa không hội quân được ở thành Đại La, vừa hao binh tổn tướng, vua Tống buộc phải ra lệnh bãi binh. Âm mưu thôn tính nước ta của nhà Tống hoàn toàn thất bại.

Dẹp tan quân Tống, bảo vệ được biên cương phía Bắc, Lê Hoàn sai sứ sang nhà Tống nối lại hòa hiếu. Trong khi đó, ở phía Nam, nhân hai sứ giả Đại Cồ Việt là Tư Mục và Ngô Tử Cảnh đến Chiêm Thành bị nước Chiêm bắt giữ vào năm 982, Lê Hoàn thân chinh cầm quân đánh dẹp.

Hoa Lư – kinh đô của Đại Cồ Việt thời Lê Hoàn được tu sửa xây dựng nguy nga, lông lẫy hơn thời Đinh Tiên Hoàng.

Trong xây dựng đất nước, Lê Hoàn đã thi hành hàng loạt chính sách nhằm phát triển kinh tế, văn hóa. Đặc biệt Lê Hoàn rất chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp với việc trồng cây lúa. Ông chính là người khởi xướng lần đầu cày ruộng tịch điền (năm 987) tạo ra truyền thống “trọng nông” của các triều đại kế tiếp. Lê Hoàn còn cho đúc tiền đồng, chúng tỏ việc lưu thông buôn bán rất phát triển. Các nghề thủ công được nhà nước chú ý pjhats triển như nghề dệt, nghề đục đá, nghề đúc đồng, sắt, đan lát khá phát triển đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội.

Về văn hóa, nhà nước trọng Phật giáo, một số nhà sư được triều đình trọng dụng tham gia vào hàng ngũ quan lại cao cấp cùng Hoàng đế bàn việc nước như Khuông Việt - đại sư Tăng thống Ngô Chân Lưu, sư Vạn Hạnh từng được Lê Hoàn hỏi ý kiến trong hai cuộc chiến tranh với Chiêm Thành và nhà Tống.

Ngày 8 tháng 3 năm Ất Tỵ (1005) Hoàng đế Lê Hoàn băng hà ở điện Trường Xuân, kinh đô Hoa Lư, thọ 64 tuổi, ở ngôi 24 năm. Cùng với quân dân cả nước, Lê Hoàn đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử khôi phục đất nước và giữ vững nền độc lập dân tộc vào những thập kỷ cuối thế kỷ X, mở ra một giai đoạn phát triển liên tục của quốc gia Đại Cồ Việt – Đại Việt trong nhiều thế kỷ tiếp theo.

Tổng hợp

Tài liệu tham khảo :

 - Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử, Lịch sử Thanh Hoá, tập 2, Nxb KHXH, Hà Nội, 2002.

-  Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử, Danh nhân Thanh Hoá, tập 1, NXB Thanh Hóa, Thanh Hóa, 2005.

- Nguyễn Hữu Đức: Việt Nam những cuộc chiến chống xâm lăng trong lịch sử, Tủ sách phòng Hồ Chí Minh, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001.

Comments
  <

  Latest news

  Lady Triệu (226-248)(29/01/2016 4:09 CH)

  Khương Công Phụ (733 - 805)(22/12/2015 3:00 CH)

  Lê Lợi (1385 - 1433) (01/10/2015 5:40 CH)

  Lê Hoàn (941 - 1005)(27/04/2015 3:08 CH)

  <

  Related news

  Represented Objects