`

1219 Online users

Sự kiện thành lập Chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thanh Hóa, ngày 25/6/1930

Date 21 - 06 - 2015

Ngày 3/2/1930, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời tác động một cách trực tiếp, toàn diện đến phong trào yêu nước và phong trào cộng sản ở Thanh Hóa.

Được sự uỷ nhiệm của xứ uỷ Bắc Kỳ, đồng chí Lê Công Thanh (quê xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa) nguyên là Uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Thanh Hóa, chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Thanh Hóa.

Mùa hè năm 1930, đồng chí Lê Công Thanh trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Doãn Chấp (quê xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa) dạy học ở Hà Nam, tham gia hoạt động cách mạng, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trở về Thanh Hóa xúc tiến việc xây dựng cơ sở Đảng. Ngày 18/6/1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã về Đông Sơn bắt mối với cơ sở Hàm Hạ, tiến hành lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 3 đồng chí: Lê Thế Long, Lê Bá Tùng, Lê Oanh Kiều vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 25/6/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, Hội nghị thành lập Chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa diễn ra tại nhà ông Lê Oanh Kiều (thôn Hàm Hạ - nay thuộc xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn), đồng chí Lê Thế Long được bầu làm Bí thư.

Nhà ông Lê Oanh Kiều - nơi diễn ra Hội nghị thành lập Chi bộ Hàm Hạ

Dương Mỹ Dung

 

Comments
  <

  Latest news

  President Hồ Chí Minh and the rear in Thanh Hóa Province during the two resistance wars against...(29/07/2016 10:08 SA)

  The Power of Great Unity in Hàm Rồng Victory, April 3rd and 4th, 1965(27/04/2016 7:58 SA)

  The visits of uncle Ho to Thanh Hoa(29/01/2016 9:57 SA)

  Khởi nghĩa Hoằng Hóa ngày 24/7/1945 – Sự kiện mở đầu cho cao trào khởi nghĩa giành chính quyền...(21/07/2015 3:32 CH)

  Sự kiện thành lập Chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thanh Hóa, ngày 25/6/1930(21/06/2015 4:22 CH)

  <

  Related news

  Represented Objects