`
3488 Online users
  • Lam Son - Lam Kinh is “sacred land and extraordinary people” region, hometown of nation’s hero - Le Loi, the originally-raise up area of Lam Son Uprising defeating Minh forces in 10 hard years (1418-1427), the eternal resting area of the Queens of Le dynasty.

  • In July 1941, the Thanh Hoa provincial party committee decided to choose Ngoc Trao village (belongs to Trac Nhat canton, Thach Thanh district) to be the provincial revolutionary base. On the 10th July 1941, 11 outstanding guerillas chosen from many places in the province were sent to Ngoc Trao to build up the supply base, set up the working areas for base’s steering committee and the provincial printing office.

  • Thiệu Hóa là huyện đồng bằng trung tâm của xứ Thanh – vùng đất của lịch sử, văn hóa và giàu truyền thống cách mạng đã có nhiều đóng góp đáng kể cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những đóng góp của Thiệu Hóa trong phong trào Việt Minh là những đóng góp to lớn góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tháng Tám năm 1945.

  • Núi Đọ thuộc địa phận 2 xã Thiệu Vân và xã Thiệu Khánh huyện Thiệu Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa), ngay bên bờ hữu ngạn nơi hợp lưu của sông Mã và sông Chu, cách bờ biển Sầm Sơn 22km. Núi Đọ nằm trong vùng đồng bằng do bồi tích của sông Chu và sông Mã tạo nên, cách thành phố Thanh Hóa 7km về phía Bắc – Tây Bắc.

  • Đền ở thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Khu vực đền thờ có tổng diện tích gần 4 ha. Kiến trúc đền kiểu chữ công (I) rộng: 13 gian, có sân rồng, các nhà tiền đường, trung đường và hậu cung.

1 

Represented Objects