`
2652 Online users
  • Lady Triệu was also called Triệu Âu, Triệu Trinh Nương, and Triệu Thị Trinh. She was born on October 2nd in Bính Ngọ year, the year of the Horse (226), in the mountainous area of Quân Yên, Cửu Chân District that is now Cẩm Trướng Village, Định Công Commune, Yên Định District, Thanh Hóa Province. Although being a woman, Triệu Thị Trinh was a military commander of mettle who had the vehement will to restore the country.

  • Khương Công Phụ người làng Cổ Hiểm, phường Sơn Ôi, Ái Châu. Dưới thời Đường Đức Tông (780-805), Khương Công Phụ thi đậu trạng nguyên, đạt học vị Tiến sĩ và là vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta.

  • Lê Thái Tổ tên húy là Lê Lợi, là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh, trở thành vị vua đầu tiên của vương triều nhà Hậu Lê, triều đại dài nhất trong lịch sử Việt Nam.

  • Mùa thu năm 980, đất nước trước họa xâm lược, vua Đinh Toàn còn nhỏ tuổi, chưa đủ uy tín và trí tuệ lãnh đạo cuộc kháng chiến, Thái hậu Dương Vân Nga đã khoác áo long bào cho Lê Hoàn. Sự kiện này đánh đấu một triều đại mới ra đời – triều Tiền Lê với niên hiệu đầu tiên là Thiên Phúc.

1 

Represented Objects